วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนเกี่ยวกับการเรียนศึกษาศาสตร์

ความสำเร็จทุกประการนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความพยายามที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ ท้อได้แต่ต้องไม่ถอย แน่นอนเราต้องชนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น