วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 เรียนเรื่องการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม free mind และโปรแกรม mindmanager


วันที่ 29 มิถุนายน 2552

วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม free mind และ mind manager

โดยการนำมาทำเป็นผังความคิด หรือ mind map นั่นเอง

หัวข้อที่อาจารย์แบ่งให้นั้นมาจากหนังสือคำพ่อสอน

กลุ่มของดิฉันได้หน้าที่ 129-140

เนื้อหาจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ

วันนี้เรียนสนุกมากค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น